Project information

Project information
English Autonomously

Project Identification
MUNI/FR/1601/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Kurz English Autonomously podporuje autonomii studentů a rozvíjí jejich schopnosti v oblasti jazykových dovedností i v osobnostním rozvoji. Aby byl přínos kurzu efektivnější, je třeba na jedné straně podpořit individualizaci a proškolit jazykové poradce, a na druhé straně rozšířit nabídku podpůrných skupin, aby si studenti mohli vybrat náplň dle svých požadavků a potřeb. Kurz se tím otevře zájemcům z dalších fakult a ti se budou moci rozvíjet v kýžených oblastech jejich jazykového vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info