Project information

Project information
Revize kurzu CŽV pro rozšiřování a doplňování kvalifikace učitelů matematiky (UcitMatCZV)

Project Identification
MUNI/FR/1318/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je připravit ve vzájemné koordinaci na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě kurzy rozšiřujícího a doplňujícího studia učitelství matematiky, které umožní absolventům Masarykovy univerzity doplnění vzdělání potřebného na jiném typu pracoviště, než na které byli připravováni. Kurzy budou připraveny ve vzájemné spolupráci obou zainteresovaných fakult na potřebné odborné i didaktické úrovni.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info