Project information

Rényiho entropie v kvantovém zpracování informace

Investor logo
Project Identification
GA16-22211S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

První částí tohoto projektu je studovat matematické vlastnosti klasických a kvantových Rényiho entropií, zejména i) použít nástroje teorie pravděpodobnosti a informace pro odhady a vyhodnocování Rényiho entropií iid (independent, identically distributed) a non-iid procesů (zdrojů); ii) vyvinout matematický formalismus (geometrické) optimalizace pro kvantové Rényiho entropie. Druhou částí projektu je využít tento matematický formalismus v aplikacích Rényiho entropií v oblasti i) důkazů bezpečnosti kryptografických primitiv; ii) návrzích nových kryptosystémů pro útočníky s omezenou nebo nekvalitní pamětí; iii) náhodnosti a komunikační složitosti.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info