Project information

Project information
Indukce buněčné plasticity prostřednictvím modulace mikroRNA molekul: Nový přístup pro přeprogramování buněk

Project Identification
GJ16-24004Y
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Buněčné přeprogramování představuje velmi slibnou technologii pro produkci vhodných buněčných typů pro autologní buněčnou terapii, testování nových léčiv a podobně. Přeprogramování do úplného pluripotentního stavu sice představuje slibný přístup, avšak nese s sebou řadu limitací v podobě genetické nestability, možnosti vzniku nádorů a mnoho dlaších. Nedávno byl představen nový koncept změny buněčné identity. Krátkodobá ektopická exprese genů, které dokážou dediferencovat buňku, vede k indukci plastického stavu, kdy takto vytvořené buňky mohou být diferencovány do požadované tkáně. Tímto způsobem byly z fibroblastu vytvořeny funkční neurony, krevní a další buněčné typy. Technologie indukce buněčné plasticity je potenciálně vhodná k využití v buněčné terapii, avšak vnášení exogenních genů představuje významné riziko pro klinické využití. Hlavním cílem toho projektu je odstranit genetickou manipulaci pomocí manipulace s mikroRNA molekulami. Za tímto účelem budeme identifikovat mikroRNA molekuly, které jsou klíčové pro indukci buněčné plasticity, a budeme testovat, zda takto dediferencované buňky mohou být transdiferencovány do požadovaného buněčného typu.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info