Project information

Project information
Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie (RA)

Investor logo
Project Identification
GA16-20873S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se zaměřuje na výzkum kvality života seniorů ve venkovských oblastech. Vychází z rozpoznání významu prostředí pro zkušenost stárnutí a jeho kvalitu. Venkovská prostředí procházela v posledních desetiletích výraznými proměnami, ty se však liší v závislosti na tom, zda se jedná o příměstské oblasti, anebo strukturálně slabé vnitřní periferie. Heterogenita je také hlavní charakteristikou seniorské populace. Projekt se proto zabývá výzkumem klíčových oblastí prolýnání těchto dvou dynamik. Pro komplexní postižení tématu jsou v projektu navrhovány sekundární analýzy mezinárodních šetření, samostatný tematický survey a kvalitativní rozhovory se seniory v různých typech venkovských oblastí. Projekt navazuje na obdobný výzkum realizovaný v městských oblastech a klade tedy důraz na rozvoj disponibilního vědění a komparaci výsledků.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info