Project information
Hrozby a výzvy prostředí přetrvávajících nízkých úrokových sazeb pro vývoj a stabilitu finančního systému (FinStabilita)

Project Identification
MUNI/A/1025/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Hlavním cílem navrženého projektu je zhodnocení vybraných hrozeb a výzev přetrvávajících nízkých úrokových sazeb pro vývoj a stabilitu finančního systému (v podobě změn systémového rizika na bankovním a pojistném trhu, volatility cen finančních aktiv a solventnosti a likvidity finančních institucí). Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investování na finančních trzích. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech v oblasti finanční stability, oceňování finančních aktiv a vývoje finančních trhů, dále rozvijí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku asset-liability managementu v pojišťovnictví. Ve výzkumu budou použity zejména neparametrické metody ekonometrické analýzy panelových dat, metody analýzy přežití, modelování úrokových měr pomoci stochastických procesů a simulace.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info