Project information
Aktualizace vzdělávacích materiálů elektronického portálu Impact

Project Identification
MUNI/FR/1588/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na projekt OPVK Impact, jehož jedním z výstupů bylo vytvoření unikátního vzdělávacího elektronického portálu, dostupné na http://www.fsps.muni.cz/impact/. Celkový počet inovovaných předmětů byl 207 předmětů, z toho 155 předmětů v Bc. a Mgr. studiu, 41 předmětů v doktorském studiu a 11 praxí. Cílem projektu je aktualizace a inovace stávajících vzdělávacích materiálů umístěných na tomto portále tak, aby byla zajištěna jejich aktuálnost i pro následující období.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info