Project information

Project information
Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy (ALTERNA)

Project Identification
MUNI/A/1022/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt je postaven na interdisciplinárním zkoumání neziskového sektoru jako celku, případně jeho částí. Kombinuje v sobě přístup ekonomický, politologický a historický; primární je přístup a metodologie odpovídající ekonomickému úhlu pohledu. Zúčastnění výzkumníci budou zkoumat pole neziskových subjektů prismatem jednotlivých metodologických přínosů, které se budou vzájemně kombinovat. Předmětem zkoumání budou neziskové organizace a jejich sítě jakožto nositelé sociálních inovací, filantropické chování a jeho motivy a determinanty a nástroje finančního řízení aplikované na neziskové subjekty. Projekt bude rámován problematikou zdrojů dat v českých podmínkách a možnostmi jejich prezentace jednotlivým cílovým skupinám.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info