Project information
Behaviorální a znalostní aspekty obchodování a oceňování finančních aktiv

Project Identification
MUNI/A/0916/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt bude mít za úkol definovat investiční strategie pro obchodování s finančními a investičními nástroji pomocí behaviorálních a znalostních aspektů (aspektů úrovně finanční gramotnosti) a vytvořit tak hodnotící systém, který umožní analýzu vybraných strategií a volbu či tvorbu vhodných oceňovacích modelů a postupů pro správné ocenění různých forem finančních (případně i jiných) aktiv, a to jak pro účely obchodování s nimi, tak i pro účely jejich vykazování v bilancích finančních a dalších komerčních subjektů. Dílčím úkolem projektu pak bude identifikovat a analyzovat klíčové faktory determinující úroveň finanční gramotnosti jednotlivých skupin potenciálních investorů a obchodníků s investičními nástroji a determinující behaviorální aspekty jejich rozhodování.

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info