Project information
Biblioterapie v pedagogické praxi (bbltrp)

Project Identification
MUNI/FR/1196/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Biblioterapie v pedagogické praxi je zaměřen na tvorbu a zavedení nového stejnojmenného kurzu do nabídky kurzů pro studenty oboru Učitelství českého jazyka a literatury. Budoucí středoškolští učitelé se v kurzu dozví, jak lze při výuce literatury využívat léčebných a podpůrných účinků četby, a následně aplikují nově nabyté poznatky do pedagogické praxe. Výstupy kurzu budou v podobě e-learningu k disposici jak všem studentům daného oboru, tak spolupracujícím středním školám.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info