Project information

Project information
Modernizace výuky sociální gerontologie na FSS MU a posílení sociální relevance (SOCGEN)

Project Identification
MUNI/FR/1583/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt bude sloužit k inovaci výuky sociální gerontologie na FSS (1) výstavbou nového kurzu sociální gerontologie pro bakalářský stupeň (Úvod do sociální gerontologie) a (2) následnou inovací magisterského kurzu Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze (SOC570). Kurzy jsou součástí přípravy na volitelnou část SZZ oboru sociologie. Vedlejším cílem projektu je pak reagovat na Aktualizaci dlouhodobého záměru MU 2016, zej. strategické priority 5. a 8. (cíle 5.3.1; 8.1; 8.2).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info