Project information
Vytvoření anglické verze předmětu „Nadání a jeho rozvoj“ (GIFTEDNESS-EN)

Project Identification
MUNI/FR/1061/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na vytvoření anglické verze inovačního předmětu SZ7MP_NaRo "Nadání a jeho rozvoj" pro všechny učitelské i neučitelské studijní obory na MU se zaměřením na distanční studium. V předmětu jsou aplikovány výsledky výzkumu řešitelů v práci s nadanými a talentovanými žáky a studenty. Anglická verze předmětu posiluje výuku v angličtině v českých studijních programech a rozšiřuje nabídku pro zahraniční studenty ERASMUS+. Předmět je pilotně studován studenty z celé MU v PS 2015.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info