Project information

Project information
Dvojvláknové zlomy u jedinců s velmi vysokou délkou života a možný vztah ke stravovacím návykům

Project Identification
MUNI/C/1066/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V procese starnutia je už po dlhú dobu implikované poškodenie DNA. Analýza polymofrizmov v génoch zodpovedných za opravu DNA môže preto ponúknúť cenné poznatky o fungovaní tohto významného biologického procesu u ľudí. Primárnym cieľom diplomovej práce je zistiť, či sa frekvencia vybraných jednonukleotidových polymorfizmov v génoch zodpovedných za opravu DNA, v kohorte extrémne dlhovekých jedincov, líši od ich frekvencie v kontrolnej kohorte stredného veku

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info