Project information

Automatizovaná syntéza parametrov z temporálnych špecifikácií (SYNPAR)

Project Identification
MUNI/C/1017/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cieľom projektu je výzkum výpočtových metód a techník pre automatizované získavanie parametrov z hypotézy formulovanej v temporálnej logike. Hlavné
zameranie bude na vývoj nových metód a techník pre vysoko výkonné počítačom podporované hľadanie robustných parametrizácií modelu biologických systémov a ich overenie na modelovej prípadovej štúdií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info