Informace o projektu

Automatizovaná syntéza parametrov z temporálnych špecifikácií (SYNPAR)

Kód projektu
MUNI/C/1017/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cieľom projektu je výzkum výpočtových metód a techník pre automatizované získavanie parametrov z hypotézy formulovanej v temporálnej logike. Hlavné
zameranie bude na vývoj nových metód a techník pre vysoko výkonné počítačom podporované hľadanie robustných parametrizácií modelu biologických systémov a ich overenie na modelovej prípadovej štúdií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info