Project information

Hodnocení dopadu kampaní zaměřených na snížení individuálních emisí skleníkových plynů (EVACO2)

Investor logo
Project Identification
TD03000282
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
CI2, o.p.s.

Cílem projektu je navrhnout nástroje (tj. metodiky a software) pro hodnocení intervencí, které mají za cíl měnit postoje ke klimatické změně především prostřednictvím vnímané sociální normy spojené s klimatickou změnou, a tím indukovat změnu chování souvisejícího s emisemi skleníkových plynu. Teoretický rámec pro změnu chování skrze změnu postojů ke klimatické změně a sociálních norem spojených s klimatickou změnou, vychází ze sociálně psychologických teorií chování. Hodnocení efektu intervence je postaveno na známých typech výzkumných vnitrosubjektových designů (pre-post), mezisubjektových designů (kontrolní vs. intervenční skupina), a jejich kombinace (rozdíl v rozdílech). V rámci projektu je také vytvořen nástroj, který umožňuje spolehlivé měření individuálních emisí skleníkových plynů.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info