Informace o projektu

Hodnocení dopadu kampaní zaměřených na snížení individuálních emisí skleníkových plynů (EVACO2)

Kód projektu
TD03000282
Období řešení
1/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
CI2, o.p.s.
Odpovědná osoba RNDr. Viktor Třebický Ph.D.
Odpovědná osoba RNDr. Viktor Třebický Ph.D.
Odpovědná osoba Mgr. Josef Novák Ph.D.
Logo poskytovatele

Cílem projektu je navrhnout nástroje (tj. metodiky a software) pro hodnocení intervencí, které mají za cíl měnit postoje ke klimatické změně především prostřednictvím vnímané sociální normy spojené s klimatickou změnou, a tím indukovat změnu chování souvisejícího s emisemi skleníkových plynu. Teoretický rámec pro změnu chování skrze změnu postojů ke klimatické změně a sociálních norem spojených s klimatickou změnou, vychází ze sociálně psychologických teorií chování. Hodnocení efektu intervence je postaveno na známých typech výzkumných vnitrosubjektových designů (pre-post), mezisubjektových designů (kontrolní vs. intervenční skupina), a jejich kombinace (rozdíl v rozdílech). V rámci projektu je také vytvořen nástroj, který umožňuje spolehlivé měření individuálních emisí skleníkových plynů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info