Informace o projektu

Hodnocení dopadu kampaní zaměřených na snížení individuálních emisí skleníkových plynů (EVACO2)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TD03000282
Období řešení
1/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
CI2, o.p.s.

Cílem projektu je navrhnout nástroje (tj. metodiky a software) pro hodnocení intervencí, které mají za cíl měnit postoje ke klimatické změně především prostřednictvím vnímané sociální normy spojené s klimatickou změnou, a tím indukovat změnu chování souvisejícího s emisemi skleníkových plynu. Teoretický rámec pro změnu chování skrze změnu postojů ke klimatické změně a sociálních norem spojených s klimatickou změnou, vychází ze sociálně psychologických teorií chování. Hodnocení efektu intervence je postaveno na známých typech výzkumných vnitrosubjektových designů (pre-post), mezisubjektových designů (kontrolní vs. intervenční skupina), a jejich kombinace (rozdíl v rozdílech). V rámci projektu je také vytvořen nástroj, který umožňuje spolehlivé měření individuálních emisí skleníkových plynů.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info