Project information

Project information
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností

Project Identification
ROZV/C12/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University of Pardubice

Přijetí zásadní role a zodpovědnosti za kvality s sebou ve vnitřním prostředí univerzity přinese mnoho změn, přičemž se bude jednat především o poměrně rozsáhlé změny ve vnitřním fungování, zejména bude-li vysoká škola dle podmínek novely usilovat o získání tzv. institucionální akreditace. Přestože prvky zajišťování a hodnocení kvality jsou již dnes na vysokých školách v různé míře přítomny, zásadním úkolem bude jejich další rozvoj a dotvoření tak, aby působily jako fungující, účinný a současně i navenek transparentní systém. Zároveň se zdaleka nejedná o činnost jednorázovou, ale postupné vylaďování a zefektivňování, které bude muset projít několika fázemi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info