Project information

Zavedení online hlasování do předmětů matematicko-statistického základu na ESF MU

Project Identification
MUNI/FR/1435/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je zvýšení interaktivity výuky pomocí elektronického hlasování. Při tradičním způsobu vedení seminářů často dochází k pasivnímu opisování z tabule, kde vybraný student zapisuje řešení zadané úlohy. Po zavedení inovace budou všichni studenti aktivně řešit problémy a zadávat odpovědi na otázky do formuláře v internetovém prohlížeči. Hlasování zajistí okamžitou zpětnou informaci o úrovni porozumění problematice, což významně přispěje k zefektivnění výukového procesu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info