Project information
Výzkumná infrastruktura RECETOX (RECETOX RI)

Project Identification
LM2015051
Project Period
1/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkumná infrastruktura RECETOX se orientuje na oblasti životního prostředí a zdraví, konkrétně na výzkum faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Hodnocení environmentální a lidské expozice toxickým látkám a s tím spojených efektů a rizik bylo ve středu zájmu mateřského centra RECETOX již po několik dekád. Výzkumná infrastruktura RECETOX byla budována tak, aby umožňovala analýzy širokého spektra antropogenních i přírodních toxinů v environmentálních matricích i lidských tkáních. Následně byly vyvinuty softwarové nástroje pro management, analýzu, interpretaci a vizualizaci environmentálních dat nejrůznějších poskytovatelů tak, aby byly volně dostupné pro vědeckou komunitu i pro účely mezinárodních úmluv. Ovšem teprve doplnění původně čistě environmentální a IT infrastruktury o třetí centrální jednotku zaměřenou na epidemiologické studie umožnilo od roku 2012 rozvoj interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na komplexní problematiku exposomu (t.j. souboru parametrů ovlivňujících zdraví). Data o sociálních, ekonomických, environmentálních a dalších na zdraví působících faktorech shromážděná v průběhu dvou desetiletí od více než sedmi tisíc rodin (matek, otců a dětí) a dostupná skrze open access poskytuje unikátní informační zdroj popisující rychle se měnící středo/východoevropskou společnost i potenciál pro navazující a rozvíjející studie. Spojená kapacita tří jednotek výzkumné infrastruktury RECETOX integruje expertízu z oblasti environmentálních i sociálních věd, biomedicíny i informačních technologií a vytváří platformu pro realizaci ambiciózních interdisciplinárních projektů adresujících nejrelevantnější evropské výzkumné priority.

Publications

Total number of publications: 355


Previous 1 2 3 4 5 6 7 36 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info