Project information

Charta místní samosprávy vs. financování obcí (FinUzS)

Project Identification
MUNI/A/1356/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem bádání v rámci projektu specifického výzkumu s názvem "Charta místní samosprávy vs. financování obcí" a akronymem FinUzS bude problematika nezávislosti samosprávy na státní správě, zejména s ohledem na finanční aspekt, jako nezbytný předpoklad pro plnění úkolů vyplývajících z funkcí, jaké má samospráva ve společnosti zorganizované ve stát plnit. Nebude se jednat "pouze" o materiální zabezpečení (které je dnes realizováno de facto pouze formou transferů ze státního rozpočtu), ale také reálnou samostatnost obcí při rozhodování o svém směřování, což však není možné bez dostatečné nezávislosti v možnostech ovlivňovat vlastní příjmy. Charta místní samosprávy, jakožto mezinárodně závazný dokument, klade určité požadavky na právní úpravu, resp. nastavení systému místní správy. Otázkou však je, což bude také předmětem zájmu řešitelského týmu, jak se ustanovení charty projevují v praxi a jak jsou aplikovány nejen v ČR, ale pro lepší dokreslení také v okolních zemích, zejména zemích V4.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info