Informace o projektu

Charta místní samosprávy vs. financování obcí (FinUzS)

Kód projektu
MUNI/A/1356/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem bádání v rámci projektu specifického výzkumu s názvem "Charta místní samosprávy vs. financování obcí" a akronymem FinUzS bude problematika nezávislosti samosprávy na státní správě, zejména s ohledem na finanční aspekt, jako nezbytný předpoklad pro plnění úkolů vyplývajících z funkcí, jaké má samospráva ve společnosti zorganizované ve stát plnit. Nebude se jednat "pouze" o materiální zabezpečení (které je dnes realizováno de facto pouze formou transferů ze státního rozpočtu), ale také reálnou samostatnost obcí při rozhodování o svém směřování, což však není možné bez dostatečné nezávislosti v možnostech ovlivňovat vlastní příjmy. Charta místní samosprávy, jakožto mezinárodně závazný dokument, klade určité požadavky na právní úpravu, resp. nastavení systému místní správy. Otázkou však je, což bude také předmětem zájmu řešitelského týmu, jak se ustanovení charty projevují v praxi a jak jsou aplikovány nejen v ČR, ale pro lepší dokreslení také v okolních zemích, zejména zemích V4.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info