Project information

Interception of Electronic Communication in the Czech Republic and Slovakia (IECCRS)

Project Identification
MUNI/A/1153/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem navrhovaného projektu „Interception of Electronic Communication in the Czech Republic and Slovakia” je zejména kritická analýza účinné právní úpravy a užívané praxe používání odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu oprávněnými subjekty v rámci výkonu jejich činnosti. V souvislosti s výše uvedeným bude na relevantních místech zmíněna rovněž aktuální právní úprava a praxe uchovávání provozních a lokalizačních údajů a přístup k nim (tzv. „data retention“). Sledování a odposlouchávání elektronických komunikací je celosvětově velmi aktuálním tématem a to zejména v současné "post snowdenovské“ době, tedy po odhalení praktik americké Národní bezpečnostní agentury jejím bývalým pracovníkem Edwardem Snowdenem. Cílem navrhovaného projektu je zmapovat právní a skutkový stav v oblasti a zpřístupnit výsledky analýzy zejména zahraniční odborné veřejnosti formou monografie Interception of Electronic Communication in the Czech Republic and Slovakia publikovanou v anglickém jazyce.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info