Project information
Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku

Project Identification
16-34083A (kod CEP: NV16-34083A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt je zaměřen na detailní analýzu aktivity RTK a navazujících signálních drah u vysoce rizikových refrakterních nádorů dětského věku. Do studie budou zařazeny individuální i párové vzorky nádorové tkáně odebírané pacientům. Experimentální přístupy zahrnují fosforylační proteinové arrays pro získání profilu aktivace jednotlivých signálních drah v nádorové tkáni; pro ověření aktivity kandidátních kináz pak budou využity PCR a imunodetekční metody. Získané výsledky budou především znamenat zcela nové poznatky týkající se změn v aktivitě RTK a navazujících signálních drah, které mohou být spojeny s průběhem onemocnění a mohou být důležité jako možné cíle pro léčbu nízkomolekulárními inhibitory.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info