Project information

Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy

Project Identification
MUNI/A/0941/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je rozpracování výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání úrovně čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků základních škol a provedení pilotáže dotazníků vztahujících se k uvedeným oblastem zkoumání. K tématu je přistupováno z pohledu oborové didaktiky českého jazyka a literatury a obecné pedagogiky. Východisky projektu jsou aktuálně rozpracované disertační práce studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika a diplomové práce studentů magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které jsou realizovány na Pedagogické fakultě MU. Výsledky projektu mohou být potencionálně využity k rozpracování systému výzkumu a evaluace čtenářství a čtenářské gramotnosti v České republice.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info