Project information

Project information
Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice

Project Identification
16-29614A (kod CEP: NV16-29614A)
Project Period
4/2016 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
Charles University
Institute of Clinical and Experimental Medicine Prague

Multicentrická, multioborová prospektivní studie je zaměřena na vyšetření osob s běžným rizikem kolorektálního karcinomu. Primárním cílem je určit zda negativní prediktivní hodnota kolonické kapslové endoskopie je dostatečná, aby tato metoda mohla být realizována v rámci Národního screeningu KRK jako filtrační test s cílem snížit nutnost následné endoskopie

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info