Project information
Zdraví, stárnutí, bydlení a sexualita (HealAgeHouSex)

Project Identification
MUNI/A/1151/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Anotace projektu:
V rámci projektu specifického výzkumu se budeme v pěti dílčích sub-projektech zabývat pěti aspekty života populace ČR. Zkoumat budeme jednak, jak se měří zdravotní stav obyvatelstva a jak jsou spolehlivé tyto údaje (sub-projekt A), dále ve dvou projektech (sub-projekty B a C) budeme zkoumat problematiku stárnutí (proč v moderních společnostech lidé nechtějí stárnout) a problematiku dlouhověkosti. Ve čtvrtém sub-projektu (D) nás bude zajímat, jak se proměňuje vnímaní bydlení v panelových domech, v pátém projektu (E) se podíváme, jak se formovala sexualita na území dnešní České republiky a konečně v šestém (F) se soustředíme na komodifikaci sociálního kapitálu. Celkově náš výzkum přinese nové poznatky medicínského, gerontologického, urbanistického, sexuologického a samozřejmě sociologického rázu.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info