Project information

Project information
Efekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Project Identification
16-30805A (kod CEP: NV16-30805A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Vyšší efektivita léčebných postupů u onemocnění nervové soustavy
Abstrakt Hypokinetická dysartrie (HD) se často vyskytuje u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jen částečně
reaguje na farmakologickou a chirurgickou léčbu. Budeme zkoumat krátkodobý efekt repetitivní
transkraniální magnetické stimulace (rTMS) předem definovaných oblastí mozku pomocí vysoko- i nízko-frekvenční TMS na HD a mikrografii u PN, a na odpovídající změny plasticity mozku. K dosažení
našeho záměru použijeme kombinaci akustické analýzy a funkční MRI aplikované po rTMS. Cílem je
identifikovat optimální rTMS protokol a stimulovanou oblast tak, aby se u pacientů na dopaminerní léčbě
zlepšil dopad na HD a mikrografii. Na základě těchto pilotních výsledků bude navržena studie opakované
rTMS a bude proveden výzkum jejího dlouhodobého efektu na HD a na změnu struktury a funkci mozku.
Výsledky projektu pomohou identifikovat terapeutický potenciál rTMS, jakožto nástroje, který může
přispět k léčbě HD u pacientů s PN. Výsledky rovněž umožní lepší pochopení dlouhodobého efektu rTMS na vnitřní mechanizmy mozku.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info