Project information
Psychologické aspekty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v adolescenci (PACA)

Project Identification
MUNI/A/1042/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkumný projekt s názvem Psychological Aspects of Coping in elite Athletes in Adolescence bude zaměřen na zmapování zvládání zátěže u vrcholových sportovců v období adolescence, přičemž si klade za cíl realizovat pilotní studii, na jejímž základě bude možné vybudovat platformu pro mezioborovou výzkumnou spolupráci příslušných univerzitních pracovišť (Fakulta sportovních studií, Lékařská fakulta, případně Pedagogická fakulta aj.). V rámci řešení multioborového tématu psychofyziologických korelátů zvládání zátěže u vrcholově sportujících dospívajících bude pozornost zaměřena zejména na psychické aspekty a metodologické pozadí, umožňující jejich adekvátní zachycení. Řešení projektu může kromě řady cenných výzkumných výstupů poskytnout i bohaté výstupy aplikovatelné např. ve formě metodických postupů apod.

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info