Project information

Project information
Mobility pracovníků Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v oblasti vzdělávání dospělých

Project Identification
0049/2016
Project Period
9/2016 - 8/2017
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Language Centre

Cílem projektu je realizace celkem 14 výjezdů na 9 akcí, na které budou vysláni učitelé zajišťující výuku akademického a profesního cizího jazyka (angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny) na Centru jazykového vzdělávání MU v jiných než prezenčních formách studia. Studenti těchto forem se většinou potýkají s nižší jazykovou vybaveností i následnou nižší úspěšností se studiu jazyků, výjezdy jsou tedy směřovány na oblasti, které mohou přispět k řešení těchto problémů.

Účast na aktivitách uvedených v projektu povede k zefektivnění práce s účastníky CŽV a studenty kombinovaného studia, k seznámení se s novými trendy v oblasti metodiky jazykového vzdělávání, blended learning a ICT, zdokonalení se v testování, získání nových nápadů pro tvorbu výukových materiálů v klasické i elektronické podobě, získání přehledu o nejnovějších světových postupech v oblasti vzdělávání dospělých, akademických dovednostech a autonomního učení.

V rámci mobilit očekáváme i navázání nových kontaktů a prohloubení mezinárodní spolupráce a internacionalizace pracoviště.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info