Project information
Adaptace psychologických testů pro online počítačem administrovanou diagnostiku v psychologické praxi a personalistice (APSYTOPADIPPP)

Project Identification
MUNI/21/TG53432/2016
Project Period
6/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je aplikovat unikátní software a již vytvořené psychologické testy, které vznikly v rámci předcházejících projektů, do psychodiagnostické praxe a přímo tak komercionalizovat výstupy základního výzkumu. Díky univerzálnosti platformy je ambicí projektu stát se dominantním hráčem na trhu a pokrýt tak poptávku velkých institucí po jednom centrálně obsluhovatelném systému. V rámci interdisciplinární spolupráce a v průběhu několika výzkumných projektů vznikla původní experimentální webová platforma Hypothesis. Tento webový software nabízí unikátní řešení umožňující online tvorbu, administraci a vyhodnocení testových baterií za zcela kontrolovaných podmínek. Při vývoji softwaru byly kladeny maximální požadavky na rychlost a přesnost při sběru dat a robustnost systému. Zároveň software musel splnit požadavek na širokou variabilitu funkcí a modulárnost, která umožňuje kontinuálně přidávat nové nezávislé moduly se specifickou funkcionalitou. Platforma byla původně zamýšlena jako systém pro užití v oblasti experimentální psychologie, kognitivní kartografie či behaviorální ekonomie. Byla vytvořena tak, aby ji bylo možno užít ve spojení s dalšími externími systémy jako, je eyetracking systém či EEG, a zároveň aby pomocí ní bylo možné zkoumat složitý podnětový materiál, jako jsou interaktivní trojrozměrné vizualizace či interaktivní mapy. Zároveň byly v rámci výzkumných projektů na platformě vytvářeny, ověřovány a užívány performační psychologické úlohy a testy. Takto vzniklé testy byly použity na stovkách zkoumaných osob, a to nejen v rámci ČR, ale i v rámci interkulturních výzkumů např. v Číně. Výstupem výzkumných projektů je tedy unikátní softwarová platforma a baterie psychologických testů, u kterých jsou již ověřeny základní psychometrické kvality. Cílem projektu je potom vybrané testy uzpůsobit užití v komerční oblasti psychologické diagnostiky a personalistiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info