Project information

Dynamika oxidačního stresu u rostlin Arabidopsis thaliana ošetřených fungicidy v podmínkách radiačního a teplotního stresu

Project Identification
FRVS/1546/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Arabidopsis thaliana je důležitou experimentální rostlinou. Nedílnou součástí experimentů s Arabidopsis thaliana je napěstování standardního, dostatečně vitálního rostlinného materiálu. Při pěstování se často objevují choroby – padání klíčních rostlin způsobené souborem patogenů. Cílem projektu je nalézt vhodnou chemickou ochranu proti patogenům, která nebude mít negativní účinky na fyziologické charakteristiky rostlin na úrovni oxidativního stresu ve fotosyntetickém aparátu. V průběhu kultivace a experimentálního ovlivnění vysokou/nízkou teplotou a ozářeností budou zjišťovány pomocí fluorescence chlorofylu markery oxidativního stresu v rostlinách Arabidopsis thaliana. Pomocí dynamiky těchto markerů v průběhu chemického ošetření a kultivace bude zjištěna vhodnost přípravku PREVICUR a ROVRAL pro použití při kultivaci experimentálních rostlin Arabidopsis thaliana. Rovněž v průběho pěstování a ovlivňování teplotami a radiací budou odebírány vzorky a zjištěna dynamika obsahovaných antioxidantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info