Project information
Podpora dostudování studentů studijního programu Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě

Project Identification
MSMT-21656/2016-1
Project Period
6/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt řeší potřebu podpořit studium studentů studijního programu Speciální pedagogika přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení v akademickém roce 2015/2016 do letního semestru. Na základě iniciativy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky došlo na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity podobně jako na dalších pedagogických fakultách k navýšení kapacit v navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika v oboru Speciální pedagogiky pro učitele.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info