Project information

Project information
Vědecko populární kurzy v Bioskopu – vědeckém výukovém centru MU (Vědecko populární kurzy v Bioskopu)

Project Identification
384/2016
Project Period
7/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Finanční dotaci žádáme na pořádání odborných kurzů v oblasti biologie a chemie pro školní třídy i v rámci volnočasových aktivit pro žáky 1. a 2. stupně základní škol. Účelem požadované dotace 200.000 Kč je nákup materiálu a doplnění vybavení: chemikálie, laboratorní materiál, drobné přístroje, výukové pomůcky, notebook, upgrade PC. Více informací v příloze.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info