Project information
Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017

Project Identification
MUNISS 2016/2017
Project Period
10/2016 - 9/2017
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology
Slovenská technická univerzita

Hlavním cílem projektu je využít energii a kreativitu vysokoškolských studentů ve prospěch města. Formou tohoto využití bude soutěž meziuniverzitně sestavených studentských týmů, které budou zpracovávat své práce k reálným tématům a problémů zadaným ze strany statutárního města Brna. Výsledné práce bude město moci plně využít pro své potřeby.
Projekt navazuje na několik realizovaných ročníků. Dotace z rozpočtu statutárního města Brna pomůže zachovat kontinuitu přínosného a oboustranně úspěšného projektu, který bude v letošním roce navíc rozšířen o mezinárodní aspekt.
Do projektu se zapojí studenti a pracovníci Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity a Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Hlavním partnerem projektu na straně města bude Kancelář strategie města. Projekt představuje vhodné propojení studentů i vysokých škol do záležitostí samosprávy města, který odpovídá přístupu Smart city.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info