Project information

Legislating from Strasbourg: How International Human Rights Law Influences Domestic Legislation (LEGIS)

Investor logo
Project Identification
7F16009
Project Period
1/2017 - 4/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
University of Oslo

Mezinárodní právo lidských práv, a v evropském prostředí zejména judikatura Evorpského soudu pro lidská práva, zásadním způsobem ovlivnily úroveň ochrany práv jednotlivců na vnitrostátní úrovni. Tyto účinky již byly podrobeny rozsáhlému výzkumu. Vývoj ochrany lidských práv na evropské a mezinárodní úrovni však ovlivňuje také vnitrostátní tvorbu zákonů, mění národní koncepci dělby moci a formuje postavení a fungování národních parlamentů. Tento dopad štrasburské judikatury ale doposud unikal podrobnější analyse a výzkumu, zejména pokud jde o vliv v menších státech. Jak Norsko tak Česká republika jsou v rámci celoevropského kontextu menšími zeměmi, nicméně výrazně se liší svou historickou zkušeností, přístupem k dělbě moci, ke konceptu právního státu a celkově k parlamentní kultuře. Náš projekt proto usiluje o přemostění mezery v současném výzkumu a nastartování spolupráce mezi norským týmem PluriCourts Univerzity v Oslu a ERC týmem Masarykovy univerzity. Oba výzkumné týmy jsou multidisciplinární a sdružují právníky, politology a sociology dlouhodobě se věnující problematice judikatury mezinárodních lidskoprávních institucí a jejího vlivu v domácím prostředí. S ohledem na tento cíl v rámci projektu se uskuteční výzkumné pobyty vybraných výzkumníků. Projekt a vzájemná spolupráce bude ukončena společným workshopem, kterého cílem bude shrnutí dosavadních poznatků, výměna zkušeností, pracovních metod, přístupů, jakož i empirických výsledků, a zejména formulování nových hypotéz týkajících se vlivu štrasburské judikatury na norskou a českou legislativu.

Publications

Total number of publications: 0


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info