Informace o projektu

Legislating from Strasbourg: How International Human Rights Law Influences Domestic Legislation (LEGIS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
7F16009
Období řešení
1/2017 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
University of Oslo

Mezinárodní právo lidských práv, a v evropském prostředí zejména judikatura Evorpského soudu pro lidská práva, zásadním způsobem ovlivnily úroveň ochrany práv jednotlivců na vnitrostátní úrovni. Tyto účinky již byly podrobeny rozsáhlému výzkumu. Vývoj ochrany lidských práv na evropské a mezinárodní úrovni však ovlivňuje také vnitrostátní tvorbu zákonů, mění národní koncepci dělby moci a formuje postavení a fungování národních parlamentů. Tento dopad štrasburské judikatury ale doposud unikal podrobnější analyse a výzkumu, zejména pokud jde o vliv v menších státech. Jak Norsko tak Česká republika jsou v rámci celoevropského kontextu menšími zeměmi, nicméně výrazně se liší svou historickou zkušeností, přístupem k dělbě moci, ke konceptu právního státu a celkově k parlamentní kultuře. Náš projekt proto usiluje o přemostění mezery v současném výzkumu a nastartování spolupráce mezi norským týmem PluriCourts Univerzity v Oslu a ERC týmem Masarykovy univerzity. Oba výzkumné týmy jsou multidisciplinární a sdružují právníky, politology a sociology dlouhodobě se věnující problematice judikatury mezinárodních lidskoprávních institucí a jejího vlivu v domácím prostředí. S ohledem na tento cíl v rámci projektu se uskuteční výzkumné pobyty vybraných výzkumníků. Projekt a vzájemná spolupráce bude ukončena společným workshopem, kterého cílem bude shrnutí dosavadních poznatků, výměna zkušeností, pracovních metod, přístupů, jakož i empirických výsledků, a zejména formulování nových hypotéz týkajících se vlivu štrasburské judikatury na norskou a českou legislativu.

Publikace

Počet publikací: 0


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info