Project information

Project information
Analýza strukturní a funkční organizace acentrosomálního dělícího vřeténka lidských oocytů

Project Identification
26/2016
Project Period
1/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je popsat na molekulární úrovni strukturu meiotického vřeténka lidských oocytů. Vzhledem k tomu, že poruchy tohoto aparátu mají za následek špatné rozdělení chromosomů a vznik geneticky abnormálních vajíček, přispěje tento výzkum k lepšímu pochopení příčin ženské neplodnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info