Project information

Project information
Pokročilé problémy astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky

Project Identification
MUNI/A/0829/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předkládaného projektu je podpora studentské účasti ve výzkumu v oblasti astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky. V rámci projektu budou studenti studovat dlouhodobé změny světelných křivek chemicky pekuliárních hvězd. Budou studovány dvojhvězdy a hvězdné atmosféry a větry. Dále budou studenti studovat otevřené hvězdokupy v naší Galaxii. Budeme studovat a klasifikovat různé typy symetrií nevázaných a neholonomně vázaných mechanických systémů. Budeme pokračovat ve výzkumu rozptylu elektromagnetických vln. Dále se budeme zabývat 2D nelineárním sigma modelem. Budeme studovat dynamiku klasických strun a D-bran.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info