Project information
Validace Rule-out/rule-in protokolu u pacientů s bolestí na hrudi - prospektivní studie

Project Identification
MUNI/A/1363/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Bolesti na hrudi představují stav potenciálního ohrožení života, na druhé straně necelých 20% pacientů vyšetřených na urgentních příjmech má akutní koronární syndrom. Současná doporučení pro léčbu akutního koronárního syndromu využívají k velmi rychlé diagnostice a stratifikaci rizika vysoce senzitivní troponiny (hs-Tn). Současná doporučení a cut-off hodnoty pro tzv. rule-out/rule-in protokoly jsou založena na sledování rozsáhlých souborů pacientů, nicméně doposud nebyla provedena prospektivní validace těchto vytvořených postupů. Cílem práce je prospektivně validovat nově navržené algoritmy u pacientů s bolestmi na hrudi s využitím hs-Tn. Celkem je plánováno vyhodnocení více než 1000 pacientů s finální diagnózou stanovenou na základě všech dostupných vyšetřovacích metod a prospektivního minimálně 30 denního sledování.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info