Project information
Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2017

Project Identification
MUNI/A/1286/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Znečištění prostředí a poznání souvisejících rizik jsou stále významným vědeckým i společenským problémem, který vyžaduje aktivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. V rámci předkládaného projektu bude podpořen systematický rozvoj a posilování zapojení studentů PřF MU - především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí - do výzkumu v několika propojených směrech (1) nástroje pro monitorování toxických látek, (2) instrumentální analytická chemie ŽP, (3) výzkum osudu látek v matricích životního prostředí, (4) studium a modelování humánní expozice a souvisejících zdravotních rizik.
Projekt podpoří zapojení doktorských studentů do výzkumu v centru RECETOX PřF MU, kde budou v rámci řešení získávány nové informace o hladinách, chování a osudu prioritních environmentálních polutantů - hlavními výstupy k tomuto cíli budou především kvalitní publikace v zahraničních časopisech s IF a realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce). Projekt dále podpoří aktivní zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity - zejm. podporou účasti na workshopech, seminářích a konferencích - hlavními plánovanými výstupy projektu k tomuto dílčímu cíli budou vlastní realizované studentské prezentace na mezinárodních konferencích. Podpořeno bude také aktivní využívání unikátní výzkumné infrastruktury pracoviště ze strany studentů - realizace studentských projektů s využitím unikátní instrumentace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info