Project information
Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life syndromech Afrotropických a Evropských ptáků

Investor logo
Project Identification
GA17-24782S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.
Charles University
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Environmentální gradienty poskytují velice vhodný modelový systém ke studiu vlivu role variablity prostředí v evoluci life-history znaků a s nimi souvisejících pace-of-life syndromů (POLS). V rámci tohoto projektu bude využit komparativní přístup a testován základní předpoklad kontrastních POLS znaků při srovnání druhů tropické a temperátní zóny, což by mělo odpovídat dobře dokumentovaným posunům k rychlejším životním strategiím ptáků se vzůstající zeměpisnou šířkou. Aby bylo možno stanovit, zda v rámci altitudinálního gradientu dochází k podobným posunům POLS se stoupající nadmořskou výškou, projekt se zaměří na detailní studium dynamiky POLS podél výškového gradientu na Mt Cameroon, vůbec poprvé v rámci tropů Starého světa. S využití multidisciplinárních přístupů a metod v současné době v zoologickém a ekologickém výzkumu novátorských, bude možno pochopit fyziologické a imunologické mechanismy hrající roli v evoluci životních strategií.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info