Informace o projektu
Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life syndromech Afrotropických a Evropských ptáků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-24782S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Environmentální gradienty poskytují velice vhodný modelový systém ke studiu vlivu role variablity prostředí v evoluci life-history znaků a s nimi souvisejících pace-of-life syndromů (POLS). V rámci tohoto projektu bude využit komparativní přístup a testován základní předpoklad kontrastních POLS znaků při srovnání druhů tropické a temperátní zóny, což by mělo odpovídat dobře dokumentovaným posunům k rychlejším životním strategiím ptáků se vzůstající zeměpisnou šířkou. Aby bylo možno stanovit, zda v rámci altitudinálního gradientu dochází k podobným posunům POLS se stoupající nadmořskou výškou, projekt se zaměří na detailní studium dynamiky POLS podél výškového gradientu na Mt Cameroon, vůbec poprvé v rámci tropů Starého světa. S využití multidisciplinárních přístupů a metod v současné době v zoologickém a ekologickém výzkumu novátorských, bude možno pochopit fyziologické a imunologické mechanismy hrající roli v evoluci životních strategií.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info