Project information

Project information
Jan Hus a husitská literatura pro 21. století (Hus a husitská literatura)

Investor logo
Project Identification
GA17-15433S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Raná fáze české reformace je kulturně-historickým fenoménem, který je chápán jako první fáze reformace evropské. Na rozdíl od reformace evropské díla české rané reformace nejsou dostatečně zpřístupněna ani edičně a ještě méně práce bylo odvedeno na poli překladatelském. Týká se to i předního představitele tohoto období, Jana Husa. Z toho důvodu projekt hodlá zpřístupnit vybranou část Husovy literární tvorby edičně, překladatelsky i formou rozborů literárněhistorických, historických a textově-kritických.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info