Project information

English teachers’ professional vision in/on action in communicative activities from the perspective of eye tracking

Investor logo
Project Identification
GA17-15467S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl rozšířit naše poznání profesního vidění učitelů. Profesní vidění odkazuje ke znalostně založeným procesům všímání si a promýšlení výukových situací, které pomáhají vést učitelovo jednání. Projekt se soustřeďuje na studenty učitelství a zkušené učitele angličtiny jako cizího jazyka a jejich profesní vidění v/po akci ve výukových situacích zaměřených na komunikaci. Cílem je prozkoumat: profesní vidění (PV) studentů/učitelů anglického jazyka v akci při komunikačních aktivitách; rozdíly v PV studentů/učitelů v akci a po akci; rozdíly v PV v/po akci mezi studenty učitelství a zkušenými učiteli. Projekt se bude zaměřovat především na vizuální pozornost jakožto aspekt profesního vidění. Metoda eye trackingu bude doplněna o další způsoby sběru dat (videozáznamy, rozhovory, stimulované vybavování). Data budou analyzována jak kvalitativními, tak kvantitativními způsoby. Výstupem projektu bude série článků v národních a mezinárodních časopisech. Získané poznatky přispějí jak k rozvoji našeho poznání myšlení a jednání učitelů, tak učitelského vzdělávání.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info