Project information
Neurčitá identita

Investor logo
Project Identification
GA17-12551S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt se zaměřuje na problém neurčité identity v současné analytické filozofii. Vztahuje současné diskuze o tzv. ontické vágnosti a metafyzické neurčitosti na problémy osobní identity a neurčité hodnoty fyzikálních veličin v kvantové teorii. Cílem je zisk lepšího pochopení povahy neurčitosti ve zmíněných oblastech, vztahů k jiným neurčitým fenoménům a "správné" logiky výroků o takových neurčitostech.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info