Project information

Nové narativy, nové estetiky: současní frankofonní afričtí autoři z pohledu hybridity, migrací a světové globalizace

Investor logo
Project Identification
GA17-26127S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem našeho projektu je podívat se blíže na tvorbu současných frankofonních afrických autorů ze subsaharské Afriky a kriticky je analyzovat v patřičném historickém, společenském, kulturním a literárním kontextu. Pokusíme se na dobře vymezeném a logicky zdůvodněném korpusu děl osvětlit stěžejní současné témata tohoto psaní jako jsou postmoderní hybridita, métissage, migrace a exily, to vše na pozadí současného globalizovaného a stále propojenějšího světa.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info