Informace o projektu

Nové narativy, nové estetiky: současní frankofonní afričtí autoři z pohledu hybridity, migrací a světové globalizace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-26127S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem našeho projektu je podívat se blíže na tvorbu současných frankofonních afrických autorů ze subsaharské Afriky a kriticky je analyzovat v patřičném historickém, společenském, kulturním a literárním kontextu. Pokusíme se na dobře vymezeném a logicky zdůvodněném korpusu děl osvětlit stěžejní současné témata tohoto psaní jako jsou postmoderní hybridita, métissage, migrace a exily, to vše na pozadí současného globalizovaného a stále propojenějšího světa.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info