Project information

Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách (PaReTran)

Investor logo
Project Identification
TH02030840
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Technical University Ostrava
DHI a.s.

Cílem projektu je zlepšit možnosti analýzy potenciálního rizika kontaminace životního prostředí v důsledku dlouhodobého šíření radioaktivních látek z hlubinného úložiště radioaktivních odpadů okolním horninovým prostředím.
Řešení je komplikováno tím, že řada materiálových charakteristik je k dispozici se značnou mírou neurčitosti, jak je typické pro charakterizaci horninového prostředí ve značných hloubkách a pro dlouhodobé předpovědi vývoje prostředí. Analýza citlivosti pomocí numerických simulačních modelů je tak vysoce náročná na rozsah výpočtů. Stejně tak jsou výpočetně vysoce náročné samotné simulace pomocí reakčně-transportních modelů, jejichž paralelizace pro podmínky nasazení na systémy HPC (High Performance Computing) umožní provádění výpočtů reálných rozměrů v dostupném čase.