Informace o projektu

Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách (PaReTran)

Kód projektu
TH02030840
Období řešení
1/2017 - 1/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
DHI a.s.
Odpovědná osoba RNDr. Pavel Štrof
Odpovědná osoba Ing. Filip Krejčí
Odpovědná osoba RNDr. Stanislav Vaněček
Vysoká škola báňská-Technická univerzita
Odpovědná osoba Ing. Michal Podhorányi Ph.D.
Odpovědná osoba doc. Ing. Naďa Rapantová

Cílem projektu je zlepšit možnosti analýzy potenciálního rizika kontaminace životního prostředí v důsledku dlouhodobého šíření radioaktivních látek z hlubinného úložiště radioaktivních odpadů okolním horninovým prostředím.
Řešení je komplikováno tím, že řada materiálových charakteristik je k dispozici se značnou mírou neurčitosti, jak je typické pro charakterizaci horninového prostředí ve značných hloubkách a pro dlouhodobé předpovědi vývoje prostředí. Analýza citlivosti pomocí numerických simulačních modelů je tak vysoce náročná na rozsah výpočtů. Stejně tak jsou výpočetně vysoce náročné samotné simulace pomocí reakčně-transportních modelů, jejichž paralelizace pro podmínky nasazení na systémy HPC (High Performance Computing) umožní provádění výpočtů reálných rozměrů v dostupném čase.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info